Chúng tôi là MEC

Kết nối phần tử tinh túy phụng sự cho giấc mơ của bạn !

MEC tin vào sức mạnh của kết nối những phần tử đơn giản, tinh túy sẽ giải quyết được những vấn đề phức tạp nhất, và tin rằng giấc mơ của bạn sẽ thành hiện thực.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thế mạnh của MEC chính là con người và văn hóa doanh nghiệp. Dựa vào kim chỉ nam là 6 giá trị cốt lõi, các thành viên ở MEC luôn có tinh thần cống hiến vì sự phát triển chung của MEC và cộng đồng.

Nhiệt HuyếtNăng ĐộngCầu TiếnĐồng ĐộiKhách HàngTrách Nhiệm

LOGO

LOGO HÌNH

LOGO CHỮ

Logo hình MEC group xuát phát từ phần tử hữu hạn hình tứ diện cân. Các tam giác cân thể hiện sự mong muốn hoàn hảo, cân đối trong mọi sản phẩm.

Logo chữ MEC là viết tắt của Mutil Element Connection, kết nối đa phần tử, thể hiện MEC là nơi kết nối các phần tử tinh túy, đơn giản đế giải quyết những vấn đề phức tạp, và phụng sự cho giấc mơ của bạn.

SLOGAN

ĐƠN GIẢN – TỐI ƯU – TỐC ĐỘ

Thể hiện cách giải quyết vấn đề của MEC là đơn giản , tập trung vào tính cốt lõi và tối ưu giá trị.